IBCLCs en Galicia

Laura Cores
A CORUÑA
Sonia Durán
A CORUÑA
Esther Parada
A CORUÑA
Natalia Pérez
A CORUÑA
Alba Sánchez
A CORUÑA
Lorena Torres
A CORUÑA
Laura López
LUGO
Esther Martínez
LUGO
Marta Bernárdez
PONTEVEDRA
Ana Cal
PONTEVEDRA
Carla Estévez
PONTEVEDRA
Daniela González
PONTEVEDRA
Verónica Pombo
PONTEVEDRA

Se listan únicamente las IBCLCs pertenecientes a la Asociación Española de Consultoras de Lactancia Certificadas.