IBCLCs en Euskadi

Ana Aguirre
BIZKAIA
Adelina García
BIZKAIA
María García Franco
BIZKAIA
Erika Juárez
BIZKAIA
Nerea Casas
GIPUZKOA
Cristina Peralta
GIPUZKOA

Se listan únicamente las IBCLCs pertenecientes a la Asociación Española de Consultoras de Lactancia Certificadas.